BRA ATT VETA

För att bibehålla hög kvalité har vi:

 • Anpassade öppettider
  Vi följer Stockholms stads ramtider (06:30–18:30) men efter förfrågan av våra nuvarande föräldrar är behovet för öppettid 07:00–17:00
  För att uppnå målen med små barngrupper och hög personaltäthet strävar förskolan efter att ha kortare dagar. Då får vi möjlighet att ha fler i personalen här samtidigt (i motsats till att sprida ut personalen på fler timmar) vilket är positivt för våra barn. En dag på förskolan har högt tempo och det kan likställas med att vara på en arbetsplats, därför är det viktigt för barnen att få tid att vila och vara med er föräldrar.
 • APT-möten
  APT (arbetsplatsträff) en gång i månaden och då stänger förskolan kl. 15:45. På APT-mötena träffas hela personalgruppen från kl. 16:00 till kl. 18:00. Vi diskuterar pedagogiska frågor samt planerar barnens verksamhet
 • Planeringsdagar
  På planeringsdagarna fyra gånger per läsår träffas hela personalgruppen för att utvärdera, analysera och utveckla förskolans verksamhet, då är förskolan stängd.
 • Sommarstängt
  Förskolan Mästerkatten väljer att stänga förskolan under fyra veckor på sommaren för att vi anser att det är bättre att alla tar semester samtidigt. Personalen tar fyra veckors semester under samma period som barnen och det ger en bättre personalnärvaro under läsåret. Barnen kommer då att få en tryggare verksamhet under hela läsåret. Förskolan Mästerkatten har sommarstängt vecka 28,29,30 och 31. Vid behov av omsorg under sommarstängningen kommer Förskolan Mästerkatten att köpa plats på en annan förskola inom Stockholm län.

Kommentarer avstängt.