ATT SÖKA PLATS

Vill du söka plats hos oss?

All ansökan om förskola och pedagogisk omsorg ska göras i Min barnomsorg – http://www.stockholm.se/forskola

För att komma in på Min barnomsorg behöver ni e-legitimation. Anvisningar om hur man får e-legitimation finns på stockholm.se. Kontaktcenter, 08- 508 00 508 ger hjälp och stöd till er föräldrar. Inför att ni söker plats kan det vara bra att veta att i augusti är det störst chans till att bli erbjuden en plats eftersom det alltid är några barn som slutar och börjar skolan då. Platser till augusti erbjuder vi redan i april samma år för att på bästa sätt planera verksamheten. Det är viktigt att ställa sig i kö så fort man har bestämt sig för en förskola då placeringen i kön beror på längden ni har köat.

Vi har syskonförtur.

Välkommen med er ansökan. Frågor och funderingar, kontakta oss gärna.

Kommentarer avstängt.